Sveaskog och skogen

Statliga Sveaskog äger 14 procent av Sveriges skogar och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor med mera. Skogen är också till för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen ska tas om hand så att den kan växa nu och i framtiden.

Sveaskogs ekoparker

Sveaskog har 37 ekoparker i hela Sverige. Det är stora landskap där minst hälften av ytan är avsatt till naturvård.

Gå på hajk i en ekopark
Lär dig mer om Sveaskog